№ з/п Назва вакантної посади Кількість вакантних посад (штатних одиниць) Посадовий оклад, грн. Кваліфікаційні вимоги до посади (освітній рівень, спеціальність або галузь знань, стаж роботи за фахом, тощо) Режим роботи (5-денний робочий тиждень, позмінний графік роботи, ненормований робочий час, робота у нічний час, інше) Умови праці (оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні, інше) Характер виконуваної роботи (постійний, тимчасовий, сезонний, за сумісництвом, інше) Примітка
1. Вихователь 1,9 ст. 5260 Відповідна повна вища освіта , або середня (неповна вища) педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста, стан здоров’я якого дозволяє виконувати професійні обов’язки. Володіння сучасними формами , методами виховання та навчання (без вимог до стажу роботи) 5-денний робочий тиждень оптимальні постійний
2. Практичний психолог 0,5 ст. 5260 Вища психологічна освіта зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія» володіти професійними знаннями та ефективно застосовувати їх в практичній діяльності(без вимог до стажу роботи) 5-денний робочий тиждень оптимальні постійний
3. кастелянка 0,25 ст 2910 Базова загальна середня освіта або початкова освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. 5-денний робочий тиждень оптимальні постійний

Посада асистента вихователя в інклюзивній групі

Кiлькiсть переглядiв: 472